WELCOME TO SIAMECHO ENTERPRISE

บริษัท สยามเอคโค่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ให้บริการทางด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ออกแบบ  ติดตั้ง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง FirePump FireAlarm มาตรฐาน NFPA 20 & UL/FM ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟอรามแจ้งเตือน ระบบสปริงเกอร์ ระบบดับเพลิง และ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดแบบหาบหาม เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติแรงดันสูงเพื่อใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูง หรือสำนักงานทั่วไป โดยมีวิศวกรควบคุมการประกอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงก่อนส่งถึงลูกค้าด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ บริษัทยังมีงานบริการซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำดับเพลิงโดยช่างผู้ชำนาญงานกว่า 30 ปี และมีอะไหล่ไว้บริการหลังการขายเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการใหม่ ๆ ด้วยมาตรฐานบริการสูงสุด

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งประเภทบุคคลและองค์กรด้วยมาตรฐานบริการสูงสุด และมุ่งหวังจะเป็นผู้ให้บริการให้ครอบคลุมครบวงจรตั้งแต่เป็นผู้ออกแบบติดตั้งระบบ รวมทั้งคอยให้คำปรึกษาและงานบริการหลังการขายให้ลูกค้าได้ประโยชน์การใช้งานอย่างสูงสุด โทร. 02-964-2704 , 062-9194978

Our Customers

งานติดต้ัง

ติดตั้งด้วยช่างผู้ชำนาญงาน

พร้อมให้การบริการต่อลูกค้า โดยคำนึงถึงความพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญที่สุด